Kaarten die de toekomst voorspellen

In het Iran van de 19de eeuw speelde fal, het interpreteren van voortekenen, een belangrijke rol. Hierbij gebruikten waarzeggers een set lakwerkkaarten om inzicht te verkrijgen in de toekomst, of om te kijken of de tekenen gunstig waren voor het nemen van een bepaalde beslissing. 

De lakwerkkaarten (zie onderaan pagina) zijn verzameld vóór 1889, en werden in 1921 aan het Tropenmuseum geschonken door Natura Artis Magistra dat vroeger een etnografisch museum bezat.

Kaarten voor professionele waarzeggers

De kaarten behoorden tot de uitrusting van professionele waarzeggers. De illustraties op de kaarten verwezen naar algemeen bekende verhalen die konden worden geïnterpreteerd als voorteken. Op de achterkant van iedere kaart is een voorspelling in dichtvorm te lezen. Fal is op zichzelf geen religieuze activiteit, maar de waarzeggers maakten soms wel gebruik van islamitische symbolen of teksten, zoals op de lakwerkkaarten te zien is.

Fal-kaart: profeet Mohammed in het paradijs

Op de fal-kaart hieronder zijn de profeet Mohammed, zijn neef Ali en diens zonen Hassan en Hoessein in het paradijs afgebeeld naar de sji’itische opvattingen van zijn tijd. Zoals vaker voorkomt in islamitische kunst uit Iran, is het viertal geschilderd met een sluier voor het gezicht. 

Fal-kaart Profeet Mohammed

De sluier benadrukt de heiligheid van de afgebeelde personen, van wie de gezichtsuitdrukking niet door een afbeelding van menselijke hand te evenaren is.
Lees meer over deze fal-kaart


Fal-kaart: profeet Mohammed wekt dode op

Op deze lakwerkkaart is Mohammed afgebeeld die een dode opwekt. Hij draag een sluier voor zijn gezicht.


Online database

Meer informatie over de lakwerkkaarten vind je in onze online database.


Bron: Mirjam Shatanawi: Islam at the Tropenmuseum. Arnhem, LM Publishers, 2014, p. 166-167.