Aleppo - vanaf 31 maart 2017

© Stanley Greene / NOOR


te zien vanaf 31 maart

OFFICIËLE OPENING 20 APRIL


Hoe verbeeld je het cultuurhistorische belang van één van de oudste steden van de wereld? Een stad die de afgelopen maanden vrijwel continu in het nieuws was vanwege het conflict dat zich daar afspeelt. Het onvermijdelijk gevolg is een onvolledig en gekleurd beeld: de stad wordt geminimaliseerd tot brandhaard en zijn oud-inwoners tot vluchtelingen. De emoties die met het conflict gepaard gaan, zijn net zo min te vangen in een tentoonstelling.

Daarom wil het Tropenmuseum zijn bezoekers meer laten zien van deze bijzondere stad. Een maquette van Aleppo uit eigen collectie, vormt het middelpunt van deze tentoonstelling. Foto’s van o.a. Stanley Greene en Zilveren Camera-winnaar Eddy van Wessel, briefkaarten en films geven een beeld van de stad tijdens en voor het conflict.

Op gezette tijden vanaf 20 april geven oud-inwoners van Aleppo rondleidingen door de tentoonstelling. Zij delen hun persoonlijke verhaal en gaan met museumbezoekers in gesprek. Daarover vind je hier binnenkort meer informatie.


Fotografie onder door Eddy van Wessel (1), Ed Kashi (2) en Sebastiano Tomada (3).